Kontaktné informácie

Značka Dorien patrí pod tlačiarenskú spoločnosť Grafity s dlhodobou tradíciou vo výrobe textilu.

Kontaktné údaje

GRAFITY s. r.o.
Gorkého 76
941 10 Tvrdošovce
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: GRAFITY s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Gorkého 76, 941 10 Tvrdošovce, Slovensko

IČO: 50 498 568
DIČ: 2120353609
IČ DPH: 

Obvodný úrad v Nových Zámkoch
Obchodný register 19.09.2016, vložka č: 1565/2016 oddiel sro
Číslo živnostenského registra:41634/N

Bankové spojenie
Peňažný ústav: VÚB Banka
Číslo účtu: 1618276855/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0016 1827 6855
BIC/SWIFT: 

Kontakty
Tel.: +421 948 285 710
Tel.: +421 905 247 589


E-mail: info@dorien.eu
E-mail: objednavky@dorien.eu

Kamenná prevádzka

Viď zoznam našich predajcov.

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 12:00
Nedeľa: zavreté
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00